Dachy wykonane, okna wstawione, tynkowanie w środku i ostatnie wylewki na ukończeniu.

1

2